Özel ya da kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman1, °kâtip. Özel ya da kamu kuruluşlarında yönetim ve yazışmalardan sorumlu kimse, yazman2. (Basında) Sayfa düzenlemesini yapan gazeteci.