Her tür müzik aracı, çalgı. Türk halk müziğinde bağlama, cura gibi telli müzik araçlarının genel adı. Türk halk müziğinde kullanılan, gövdesi oyularak yapılmış, telli, uzun saplı çalgı. Çalgı takımı.