Bayrak, °liva. Çoğunlukla askeri birliklere verilen yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak. Osmanlı yönetim örgütünde illerle ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü, °mutasarrıflık. Gemilerin sağ yanı.