İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan, oyun, müzik gibi her tür gösteri yapmaya uygun yer. Bir oyun ya da filmin başlıca bölümlerinden her biri. Görünüm, görüntü. Tanık olunan, gözlenen olay. Gösteri sergilenen eğlence yeri ya da tiyatro. Bir konu ya da çalışma çevresi, çalışma dalı.