Bitkisel ya da hayvansal yağların sabun durumuna dönüşmesi.