Greenwich başlangıç boylamından başlayarak yeryüzünü 24 parçaya ayıran, 15.