Romalılardan kalma, kimi durumlarda sayıları göstermek için kullanılan I, V, X, L, C, D ve M imleri ; sırasıyla 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 rakamlarını göstermeye yararlar. Aynı imler yan yana ya da daha az değerlisi daha yüksek değerlisinden sonra