Yazı yazma, kaleme alma. Bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yayına hazır duruma getirme.