deney sonuçlarına dayanan bilim(ler), °müspet ilim(ler).