Bir şeyin, bir nesnenin, bir kimsenin bir yerde bulunuş durumu, konum. Bir kimsenin toplumsal durumu.