Bir işin genişlik, önem derecesi, etki alanı. Bir iş için gereken para tutarı. Notaların, üzerinde ya da arasında yazıldığı beş koşut çizgi.