Osmanlı İmparatorluğu zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen san. Cumhuriyet döneminde general. Uslu, ağırbaşlı.