Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, °enfüsi, °sübjektif, nesnel karşıtı.