aynı meslekten olanların ya da aynı iş alanında çalışanların kendi aralarında konuştukları dil.