Ayrıntılarıyla anlatılan olay: Türk reform çalışmalarının her alında içine düştüğü gericilik, emperyalizm ve yoksullaşma çukurlarında debelenmenin öyküsü . Gerçek ya da tasarlanmış olayları anlatan düzyazı türü, °hikâye.