Bir niteliği nedeniyle kendini yücelmiş sayarak bundan abartmalı bir biçimde söz etmek, °iftihar etmek. Kendi kendisini övmek, °tefahür etmek.