Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, °model. Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılarak verilen küçük parça,göstermelik, °numune, °eşantiyon. Bir şeyin benzeri, tıpkısı, °misil. Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi ya da savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, °misal. Durumu ve niteliği benimsenmeye değer kimse ya da şey. En iyi biçimde olan.