İlerisi için kararlaştırmak, göz önünde tutmak, °derpiş etmek.