Kabul ettirmek amacıyla öne sürülen görüş, düşünce, °teklif.