Gücü, ünü ya da toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme ya da toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yöneltme yeteneğini gösteren kimse, °lider, °Şef.