Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal ya da maddi koşulların tümü. Bir kimsenin ya da bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal,toplumsal ve kültürel etkilerin tümü. Nesnel ve toplumsal yönlerle kimi zaman kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, °vasat.