Tümleç alabilen, ad ve sıfat gibi kullanılan eylem soylu sözcük, °sıfat-fiil, °partisip.