İm, iz, belirti, °alamet. Nişanlanma sırasında yapılan tören. Evlenmek üzere birbirine söz verme, nişanlanma. Kurşun, taş vb. ile vurulmak istenen hedef. Hedefi vurmak için silah, taş vb.ye gerekli doğrultuyu verme. Gördükleri önemli işlerden dolayı kişileri onurlandırmak için devletçe verilen anmalık.