İşlenen bir suç karşılığı olarak, suçlunun malının bütünü ya da bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, zoralım.Tanzimat'tan önce herhangi bir kişiye ait mallara, padişah adına el konulması.