Topluluktan kaçan, yalnız kalmayı seven, inzivaya çekilen.