Her tür çalışmalarda yetiştirici.Işınım yeğinlik düzeyini algılayıp ölçen aygıt.Ses dalgası iletiminde, iletimi bozmadan ve kesmeden niteliğini denetleyen düzenek.Televizyonda görüntüyle sesin niteliğini eşleme, görüntü seçimini gerçekleştirme, görüntüyü yayımlama gibi işlerin denetlenmesinde kullanılan aygıt.