Duygu, düşünce ve imgeleri teksesli ya da çoksesli olarak anlatma sanatı,°musiki. Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan yapıtların okunması ya da çalınması.