Kullanıma hazır duruma getirilmiş, hazırlanmış. Önceden hazırlanarak eczanede bulundurulan hazır ilaç.