Soyut. Yalın çıplak. Evlenmemiş, °bekâr. Yalın durum. Soyut. Yalnız, ancak.