İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çatışma, savaş: Silahlı mücadele . Herhangi bir amaca erişmek ya da bir kuvvete karşı koyabilmek için bir kişi ya da topluluğun güçlü, sürekli çabası, savaşım: Bağımsızlık mücadelesi. Kadın hakları mücadelesi . Kötü sonuçlar doğurabilecek bir şeyi yenmek için sürdürülen eylemlerin tümü. Bireysel iradeye dayalı çaba. Hasmını yere sermek için göğüs göğüse yapılan çarpışma, eylem.