Başına bir kötülük, felaket gelmiş olan. Hastalığa yakalanmış, tututmuş, uğramış.