Yaşamda iyilik ve kötülük ilkesinin birlikte var olmasını ileri süren öğreti.