Birini ya da bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu. Bir kalenin ya da bir kentin önemli yerlerini korumak, düzeni ve güvenliği sağlamakla görevli komutan.