İri yarı,sert ve kaba erkek.Zengin ama görgüsüz ve kadına hükmeden erkek.