Bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, savaşım veren. Bir örgütün etkin üyesi.