Bir dinin görüş ve anlayış ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından her biri. Öğreti. Anlayış, görüş: Benim mezhebimde kız, erkek diye çoçuklar ayrılmaz .