Var olan, bulunan. Bir topluluğu oluşturan bireylerin tümü.