Birine verilen gönderilen bilgi, haber. Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir nedenle ilgililere gönderdiği bildiri. Bildirme yazısı, ileti. Yazı ya da sözle anlatılması, vurgulanması amaçlanan duygu ya da düşünce.