Bir konuyu konuşmak görüşmek ya da kimi kararları almak için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer, °şura. Bir konuyu konuşmak ya da görüşmek için bir araya gelmiş kimseler topluluğu. (Özel ad olarak) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltılmışı. Dostlar toplantısı.