Gereç, °materyal. Bir yapıtın hazırlanmasında yararlanılan tüm bilgi ve kaynaklar.