Bir kimsenin ya da bir tüzelkişinin iyeliği altında bulunan, taşınır ya da taşınmaz varlıkların tümü. Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, tüccar malı, °emtia. Birinin iyeliği altında bulunan büyükbaş hayvanların tümü. Bayağı, aşağılık, kötü kimse. Esrar ya da kaçak madde.