Bir kentin, bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri. Bir mahallede oturan insanlar, mahalle halkı.