Düşmanın gelmesi beklenen yollar üzerinde, askeri önem taşıyan kentlerde, geçit ve darboğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı. Genellikle bir düşüncenin savunulduğu, sürdürüldüğü yer. Takımla oynanan top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer. Satranç tahtasının dört köşesine dikilen kale biçiminde taş.