Konak, çiftlik vb. yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kimse. Esnaf örgütlerinde lonca başkanı. Başkasının işine karışan kimse. Motorlu taşıtların durak ve park yerlerinde düzeni sağlayan kimse, değnekçi.