Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme savında bulunan kimse.