Belli bir işkolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, °korporasyon.