Gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları olan doğal ya da yapay sığınak. Sessiz, sakin bir ortam.