(birini, bir şeyi) tanıtmak amacıyla öne sürmek, ortaya çıkarmak.