Bir ülkenin coğrafi durumuyla devletin siyasi durumu arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı. Bir devlette, bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişki. Bir devletin saldırgan nitelikteki genişlemesini, ekonomik ve siyasal coğrafya açısından haklı kılmaya yönelik siyasal öğreti.