üst üste konmuş iki nokta biçimindeki noktalama imi (:).